Set B2 – 满月宝宝礼盒(For女宝宝)

RM21.90RM22.90

需提前14天预订
Set B2.我的宝宝满月啦

花朵曲奇(butter/coffee/chocolate )+ 卡通模曲奇2片

Baby boy(奶瓶与宝宝图案曲奇可可口味-褐色)
Baby girl (奶瓶与宝宝图案曲奇草莓口味-粉色)

20份起订

价格:
20 – 59份 ▶ RM21.90 – RM22.90/份
60 – 99份 ▶ RM20.90 – RM 21.90/份
100份 以上 ▶ RM19.90 – RM20.90/份

更多订购咨询,请联系客服

 

SKU: N/A 分类: